Sektsiooni töö

Nüüd on Parameedikute Liidul ka oma Facebooki leht, kus on võimalik jälgida liidu tegemisi ja toimetamisi.

Leht asub siin.


Parameedikute Liit soovib täiendada kiirabi regulatsiooni

11. september 2015

Vastloodud Parameedikute Liit kohtus kolmapäeval Terviseametiga, et arutada parameedikuid puudutavat regulatsiooni ja tutvustada omi seisukohti selle parendamiseks.
 
Parameedikute Liidu juhataja Kalle Kase sõnul algavad probleemid juba kutseala nimetusest: „Täna on kasutusel nimetused „kiirabitehnik“, „kiirabi autojuht“, „erakorralise meditsiini tehnik, “ „parameedik“ jne, mis tegelikult ei vasta kindlatele standarditele ning mida kasutatakse sageli läbisegi samast asjast rääkimiseks. “
 
„Lisaks valmistab parameedikutele muret tänane edasiõppe korraldus, mis muudab ebamõistlikult keeruliseks ja kulukaks töötajate täiendõppe ning edasiarenemise võimalused, “ lisas Kask rõhutades, et parameedikute koolitamise paindlikumaks muutmine on sisuliselt ja majanduslikult kasulik nii riigile, töötajatele kui ka tööandjatele ning tagab kiirabi töö järjepidevuse.
 
Transpordi Ametiühingu esimehe Jaan-Hendrik Toomeli arvates oli eilne kohtumine konstruktiivne ning osapooled olid regulatsiooni puudutavates küsimustes suures osas üksmeelel.
 
Terviseameti hinnangul on iga kutseala arenguks möödapääsmatu sisemine organiseerumine, ainult tööandja või ka riigi tasemel korraldamisest ei piisa. „Esimeseks ühistegevuseks ongi kiirabis mittemeditsiiniliste spetsialistide pädevusnõuete korrastamine, motiveeriva väljaõppe- ja karjäärisüsteemi loomine“ võttis kohtumise kokku Terviseameti peadirektori asetäitja Üllar Kaljumäe. Kiirabitöö on äärmiselt nõudlik, see ei saa olla juhuslik valik, valdkonna korrastamisega loodetakse muuhulgas tõsta otsustamise teadlikkust kiirabiga liitumisel, luua selge arenguperspektiiv ja vähendada personalivoolavust.
 
Parameedikute Liit on värskelt Transpordi Ametiühingu juurde loodud parameedikuid liitev ühendus, mis tegeleb Eesti kiirabitöötajate kutse- ja tööeluküsimustega.