Sektorilepped

2013. aasta aprillis alustas Transpordi Ametiühing koostöös Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liiduga projektiga, mille eesmärgiks on sektoriüleste kollektiivlepingute ja kolmepoolse dialoogi edendamine Eestis.

Projekti tegevuste käigus anname välja bro˛üüri ja käsiraamatu sektorilepete kohta ning korraldame koolitusi materjali tutvustamiseks. Projekti peaeesmärgiks on jõuda läbirääkimiste algatamiseni vähemalt ühes-kahes sektoris, kus täna kehtivat sektorilepet pole.

Projekti kaasfinantseeritakse Innovation Norway inimväärse töö finantsmehhanismist.

Projekti periood: 01.04.2013 - 31.08.2014

Projekti number: 2012/