Uuemad uudised

Sõlmiti kolmepoolne kokkulepe

02.10.2018  

26-27.09.2018 toimus Eesti, Läti ja Leedu transpordi sektori ametiühingute kohtumine.
Kohtumisel sõlmiti kolmepoolne kokkulepe järgnevates koostööpunktides:
- ühiste õppeseminaride korraldamine;
- vajadusel ühispöördumiste koostamine ja ühisaktsioonide korraldamine.
 

Vajadusel konsulteeritakse ja nõustatakse tasuta üksteise ametiühingu liikmeid töösuhetest  tulenevate probleemide lahendamisel. Samuti nõustatakse tasuta oma, riigi territooriumil, üksteise ametiühingu liikmeid kaubaveoga seotud liiklusprobleemide lahendamisel. Lisaks abistatakse üksteist rasketel  läbirääkimistel korporatsioonidega, mis asuvad oma riigi territooriumil.

Vastavalt kokkuleppele tunnustatakse, teise riiki kolimisel ja asukohariigis ametühingu liikmeks astumisel, üksteise liikmete ametiühingu liikme staa˛i, et saada ametühingu liikmetele pakutavaid teenuseid.

Lepiti kokku, et edaspidi toimuvad kolmepoolsed kohtumised regulaarselt ning värskendatakse kontaktandmeid.

 

Kokkuleppe sõlmisid:

Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, ETTA

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība, LAKRS

Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumas, FORUMAS

 « Tagasi