Uuemad uudised

Hea on alustada uut aastat meeldiva uudisega.

03.01.2019  

Haanpaa OÜ ja Transpordi Ametühingu Haanpaa osakonna usaldusisik Urmas Lehiste jõudsid kokkuleppele autojuhtide töötasu tõusus. Töötasu tõuseb nii sise - kui ka välisvedudel.
 

Töötasu tõus on seotud töötajate hea töö ja töökultuurist kinnipidamisega. Kokkuleppest on kasu nii töötajatele kui ka tööandjale.

Haanpaa OÜ on üks paremini autojuhte väärtustav ettevõte. Kui paljudes teistes välisvedusid teostavates ettevõtetes on autojuhi põhi töötasu miinimumi lähedane ning makstavast tasust enamuse moodustab lähetustasu, siis Haanpaa OÜ autojuhtide põhitasu ei jää alla Eesti keskmisele ning tihti ületabki seda.

Lisaks suuremale töötasule on Haanpaa OÜ autojuhid paremas seisus kui teiste ettevõtete kolleegid, sest neil on suuremad sotsiaalsed tagatised haigestumise jms puhul.

Hea on tunnustada ettevõtet, kus väärtustatakse autojuhte ning koostöös Transpordi Ametühingu usaldusisikuga leiti mõlemale poolele kasulik lahendus.

 

HAANPAA 03.01.2019


« Tagasi