Uuemad uudised

Eesti Postis tõusevad esmatasandi töötajate palgad

28.11.2019  

Eesti Post, Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühing (ESTAL) ning Eesti Transporditöötajate Ametiühing (ETTA) sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt tõuseb 2020. aastal ligikaudu 1000 esmatasandi töötaja töötasu. Põhitöötasu miinimum tõuseb kuni 12% ning keskmiselt 6,2%.
 

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liidu (ESTAL) esimehe Kadri Kanguri sõnul võib kokku lepitud palgatõusudega rahule jääda, sest kokku lepiti selline kirjakandjate palgatõus, mis on tuntavalt suurem vabariigi miinimumpalgast. Eesti Posti kõige madlama palk tõuseb 560 eurolt 620-le eurole ning kirjakandjate miinimumtasu 580-lt 640-le eurole.

„Seekord oli ametiühingutel ja tööandjal selgelt ühine eesmärk – postitöötajate palkade konkurentsivõimelisemaks muutmine,“ rääkis Kangur lisades, et postiseadus vajaks kaasajastamist ning margihinda muudeti viimati 2016. aastal. „Vaid ajalehtede-ajakirjade kojukande hinnatõusust saadud vahendid võimaldavad tööandjal panustada rohkem töötajate palkadesse. See võimaldab leevendada tööjõu puudust ning osutada kvaliteetsemat teenust, mis on  kõigi postiteenuse tarbijate huvides,“ ütles Kangur.

Transpordi ametiühingu esimees Üllar Kallas kinnitas, et arvestades ettevõtte võimalusi saavutati parim tulemus. „Kollektiivlepingu sõlmimine annab märgi, et tööandja ja töötajate vahel toimub sisuline arutelu ja koostöö, mis tagab suurema töörahu ja kindluse,“ lisas Kallas.

Eesti Posti juhatuse liikme Kaida Kauleri sõnul on esmatasandi töötajate konkurentsivõimeline palk ettevõtte jaoks väga oluline, mistõttu lisatakse tuleval aastal nende töötajate palgafondi üle poole miljoni euro. „Esmatasandi töötajate palk ei ole koht, millelt ettevõte peaks kokku hoidma. Meil töötab sadu kirjakandjaid, postikullereid, klienditeenindajaid ja postitöötlejaid. Tahame nende töö eest maksta ka väärikat töötasu,“ ütles Kauler.

„Oleme postitöötajate töötasusid tõstnud iga aasta ning kavatseme teha seda ka edaspidi. Selleks peame jätkuvalt leidma lahendusi, kuidas postiteenuste tasud kulupõhiseks muuta ning tänane postivõrk efektiivsemalt tööle panna,“ lisas Kauler.

Töötasu tõusud jõustuvad 2020. aasta jooksul erinevatel aegadel. Konkreetse töötaja personaalne töötasu muudatus ja jõustumise hetk sõltub ametikohast, aga ka töötaja tänasest töötasu astmest.

Eesti Postile on esmatasandi töötajate sissetulekute suurenemine oluline, mistõttu teeb ettevõte igal aastal maksimaalselt pingutusi, et töötajate põhitöötasusid tõsta ning esmatasandi töötajate palgataset riiklikust miinimumpalgast oluliselt kõrgemal hoida.

 

Eesti Posti palgatõus 2020


« Tagasi