Sitemap Sisukaart
Est Rus Eng
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
ETTA
 

Liikmemaksu maksmise kord


  ETTA Soodustused liikmele
ETTA
  ETTA Liikmemaksu maksmise kord
ETTA
  ETTA Liiklusabifond (LAF)
ETTA
  ETTA Kehtiv autoala üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Kehtiv sõitjateveo üldtöökokkulepe
ETTA
  ETTA Töötu toetusfond
ETTA
  ETTA Põhikiri
ETTA
  ETTA Liikmearvestuskord
ETTA
  ETTA Norra erireegleid tutvustav video „Ema esitleb“
ETTA
  ETTA Bussijuhi aasta tööaja arvestuse tabel
ETTA
  ETTA Tulumaks 2018 ja sellega seonduvad küsimused
ETTA
 

1. jaanuarist 2017 on Transpordi Ametiühingu  liikmemaksu alampiir 4,70 € ning liikmemaksu vabatahtlik ülempiir 13,50 €


Liikmemaksu maksmise kord

LIIKMEMAKSU SUURUS
1. ETTA liikmemaks moodustub 1 - 1,3 protsenti liikme brutopalgast vastavalt ETTA osakonna üldkoosoleku otsusele.
2. Pangaülekandega või sularahamaksena liikmemaksu tasuvad ETTA liikmed tasuvad liikmemaksu kokkulepitud summas, kuid mitte vähem kui 1 protsent liikme brutopalgast. Soovitused kokkulepitava liikmemaksu määra osas teeb ETTA juhatus arvestusperioodi kohta ette, kuid see ei saa olla alla punktis 6 toodud miinimummäära.
3. Liikmemaks ETTA töötu- ja stregifondist töötu abiraha saavale ETTA liikmele on 0,32 eurot kuus.
4. Liikmemaks mittetöötavale õpilasele ja pensionärile, samuti ajateenijale ning lapsehoolduspuhkusel viibivale liikmele on 5 eurot aastas. 

LIIKMEMAKSU ÜLEM- JA ALAMPIIR
5. Liikmemaksu vabatahtlik ülemmäär ei ole suurem, kui 1 protsent möödunud aasta kolmanda kvartali pooleteisekordsest Eesti keskmisest palgast kuus statistikaameti andmetel.
6. Liikmemaksu kohustuslik alampiir töötavatele üksikliikmetele arvutatakse põhimõttel 1 protsent kehtivast üleriiklikust alampalgast kuus.
7. Sätestatud piirmäärade arvulise väljenduse kinnitab ETTA juhatus iga järgneva aasta jaoks detsembrikuu jooksul. Vastasel juhul jäävad kehtima varem kinnitatud piirmäärad. 

LIIKMEMAKSU TASUMINE
8. Liikmemaks tasutakse vähemalt kord kvartalis ülekandega ETTA pangaarvele või kassasse ETTA esindustes.
9. Osakondadesse kuuluvad liikmed tasuvad üldjuhul liikmemaksu kord kuus tööandja raamatupidamise kaudu.

LIIKMEMAKSU JAOTUMINE
10. Liikmemaksu osa, mis võrdub 0,2 protsenti brutopalgast, kantakse ETTA streigi- ja töötufondi makseks.
11. Liikmemaksu osa, mis võrdub 0,1 protsenti brutopalgast, kantakse ETTA liiklusabifondi makseks.
12. Liikmemaksu osa, mis võrdub 0,55 protsenti liikme brutopalgast, kantakse ETTA keskeelarvesse.
13. Ülejäänud liikmemaksu osa loetakse osakonna vahenditeks.
14. Üksikliikmete, mittetöötavate õpilaste, ajateenijate ja lapsehoolduspuhkusel viibijate liikmemaksud jagunevad põhimõttel 20 protsenti streigi- ja töötufondi ning ülejäänu ETTA keskeelarvesse.
15. Töötute liikmemaks kantakse tervikuna ETTA streigi- ja töötufondi.
16. Mittetöötavate pensionäride liikmemaks kantakse tervikuna ETTA keskeelarvesse.

 

Eiki Nestor
Volikogu juhataja

Kinnitatud Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu volikogu poolt Tallinnas, 29. aprillil 2016.

 

 

ETTA liikmemaksu maksmise kord

Sub2
 
Autojuhid Lennundustöötajad Teetöötajad Lukksepad Kommunaaltöötajad Kiirabijuhid Bussijuhid
 
ETTA
ETTA ETTA, 10414 Tallinn, Kalju 7-1, telefon 641 3129, faks 641 3131, etta@etta.ee, www etta.ee
ETTA